Coaching

A. Coaching voor leerkrachten

Voor leerkrachten die een veiligere leerklimaat in de klas willen en pesten of andere conflicten willen zien als signaal tot groei en verandering. Ik kijk met je mee, observeer de behoeftes van jou als leerkracht en die van de kinderen. We gaan aan de slag bijvoorbeeld met andere lesvormen, andere inrichting en andere intentie. Mail me gerust voor een passend traject . IMG_1388

B. Coaching voor pedagogische medewerkers

Je houding en de inrichting bepalen of kinderen zich veilig en betrokken voelen en zich intensief kunnen ontwikkelen. Wat in je houding en ruimte zijn hiervoor van belang? In de coaching gaan we samen onderzoeken waar kinderen en de volwassenen behoefte aan hebben. Ik kom graag een keer langs voor een gesprek over de mogelijkheden.

C. Coaching voor echtparen

Je wenst dat de sfeer en gesprekken tussen jou en je partner levendiger en warmer worden. In een vijftal sessies worden je de tools van verbindende communicatie aangereikt en voel je wat dit doet bij jullie beiden. Stel niet uit en gun jezelf dit.

D. Coaching voor ouders

Voor ouders of andere verzorgers die bij het opvoeden van hun kind of kinderen dreigen vast te lopen en ergere uitingen willen voorkomen.

Wanneer kies je als ouder voor coaching?

Voorbeelden:foto josette kind bij water

  • Je oudste kind krabt of slaat de jongere broer of zus.
  • Het huilen, de driftbuien of weigeren van eten of drinken bij je kind verontrust je.
  • Je zet te vaak naar je zin je kind voor straf op de gang.
  • Je kind laat zijn gevoelens nauwelijks zien.
  • Je kind speelt weinig tot niet op die wijze dat je ervan kunt genieten.
  • Op school of consultatie bureau signaleren ze iets bij je kind en jij wilt hierover ook met een andere deskundige praten.

Hoe:
Nadat je me mailde of belde kom ik voor een gratis intake bij je thuis en ontmoet ik tien minuten je kind, voordat het bv naar bed gaat. Daarna bespreken we je wensen en plannen we een drie-vijftal gesprekken. Deze zijn zonder je kind. Het is met je partner erbij als dat mogelijk en wenselijk is. We werken aan concrete dingen nadat je inzicht hebt gekregen wat er onder het ‘lastig gedrag’ van je kind zit.

Kosten:
Per uur betaal je 80,– euro excl. 21% BTW.