Over Helen

Helen is een enthousiaste trainer en coach, geboren in 1961. Ze heeft een achtergrond in het regulier, speciaal, basis- en beroepsonderwijs. De laatste 38 jaar is zij ook werkzaam als trainer binnen de welzijns- en zorgsector. Daarnaast verzorgt ze coaching voor particulieren en individuele medewerkers. Haar kracht is talenten van de ander te zien. De insteek die ze daarbij gebruikt is het observeren van die talenten op de werkvloer en adviseren op welke momenten die het beste tot hun recht komen. Daarbij nodigt ze de klant uit, te kijken naar zichzelf met begrip en zachtheid. De klant hervindt de verbinding waardoor de aanwezige talenten  constructief benut worden. Het doel bij het ondersteuningstraject is op een zo natuurlijk mogelijk manier een verandering teweeg te brengen, die meer energie en meer plezier in werken en leven oplevert.

Sinds november 2016 werkt ze drie dagen als coördinator van sociale basis bij Stichting ik wil in Eindhoven. Werkend aan een samenleving voor iedereen. Gebaseerd op elkaars talenten en met inzet van social return.

Helen baseert haar manier van begeleiden op de uitgangspunten van:

  • Verbindende, Geweldloze Communicatie van Marshall B. Rosenberg
  • Leren in vrijheid van Rebeca en Maurice Wild
  • Respectvolle verzorging en zelfstandige bewegingsontwikkeling van Emmi Pikler

Mensen over haar en de trainingen

TRAINING OVERBLIJFKRACHTEN

  • Heel waardevol als overblijfkracht en ouder. Veel profijt van dagelijks.‘
  • De respectvolle houding van Helen, ze geeft ruimte & respect

TRAINING KINDERCENTRA’S EN GASTOUDERS

  • ‘Je tips en training zijn heel welkom geweest en worden heel actief door ons toegepast, er is meer rust in de groep en bij ons’.
  • ‘Afgaan op behoeften en niet op ‘wie het hardste huilt’.
  • ‘De peuters spelen heel goed in hun nieuwe ruimte en zijn blij met alle mandjes etc.. De fietsjes worden binnen geen moment gemist  En het hekje werkt ontzettend goed.

TRAINING PARTICULIEREN

  • Afgaan op behoeften en niet op ‘wie het hardste huilt’.
  • De dag heeft me geleerd om heel duidelijk stil te staan bij mijn gevoelens en behoeftes. Dat is de enige manier om ze duidelijk te kunnen maken aan een ander! Dank voor dat inzicht. Lara Rongen, communicatie en organisatie.

Helen in de media 

Certificering

logo_pikler
EMMI PIKLER stichting
Helen is Pikler Pedagoge en sinds 2007 betrokken bij de Emmi Pikler Stichting Nederland.
www.pikler.nl
logo_cnvc         CNVC. Aangesloten bij centrum van non-violent-communication www.cnvc.org en Nederlandse kring van geweldloze communicatie trainers.
geweldlozecommunicatie.org
CRKBO
Ingeschreven in Centraal register Kort beroepsonderwijs waardoor de bedrijfstrainingen BTW-vrij zijn.
www.crkbo.nl

                                                                                                                           .