09 jun 2015

Met Pikler in de bso ontstaan warme, samenwerkende mensen

Tijdschrift KIDDO besteed op pagina 18 en 19 aandacht aan de Pikler Pedagogie bij de buitenschoolse opvang.

lees het hier KIDDO

[begin]