Emmi Pikler training & coaching

Emmi Pikler training & coaching

De branche vereniging FCB stimuleert trainingen voor pm-ers die werken met 0 jarigen. Vanaf januari 2018 staan deze extra scholingseisen in de wet IKK. Ik bied deze Pikler training , die goedgekeurd is door de FCB, aan. Zie ook;info & prijs

De Emmi Pikler Pedagogie, geeft  handvatten om respectvoller om te gaan met kinderen of oudere mensen die een tijdlang zorg nodig hebben. Het is een concreet uitgewerkte benaderingswijze. Zelf heb ik als baby-en bso leidster er veel vaardigheden, kennis en plezier uitgehaald. En verzorg graag als Pikler Pedagoog zijnde, workshops, ouderavonden, coaching of trainingen hierin.

De onderwerpen van de training kunnen zijn: De competente baby,Omgaan met huilen, Wennen, Samenwerken met ouders, Zelfstandige bewegingsontwikkeling, Spel & speelgoed, Respectvolle verzorging, Eten& drinken met plezier, Dagritme,Taal en Omgaan met conflicten.

Deze onderwerpen kunnen los of in een training van 6 bijeenkomsten inclusief coaching gegeven worden. Het geeft ouders en/of leidsters voeding om nog meer te genieten en ondersteunend te zijn bij de ontwikkeling en welbevinden van kinderen.

Ook geef ik op maat trainingen voor bso-groepen. En kom ik kijken en adviseren hoe de inrichting en speelgoed  meer kan aansluiten bij de wensen van kinderen en volwassenen. Op aanvraag maak ik een speelgoedscan.

INFORMATIE BRONNEN:

Mail me voor meer informatie en een offerte op maat.

actief spel16107570743_8fbaae3f73_mVoorbereide omgeving peutergroep Eiland van Groningen