Over Helen

Helen is een enthousiaste trainer en coach, geboren in 1961. Ze heeft een achtergrond in het regulier, speciaal, basis- en beroepsonderwijs en het sociaal domein. De laatste 38 jaar is zij ook werkzaam als trainer binnen de welzijns- en zorgsector. Haar kracht is talenten van de ander te zien. De insteek die ze daarbij gebruikt is het observeren van die talenten op de werkvloer en adviseren op welke momenten die het beste tot hun recht komen. Daarbij nodigt ze de klant uit, te kijken naar zichzelf met begrip en zachtheid. De klant hervindt de verbinding waardoor de aanwezige talenten constructief benut worden. Het doel bij het ondersteuningstraject is op een zo natuurlijk mogelijk manier een verandering teweeg te brengen, die meer energie en meer plezier in werken en leven oplevert.

Van november 2016 tot juli 2020 werkte ze drie dagen als coördinator van sociale basis bij Stichting ik wil in Eindhoven. Bestierte ze daar een speelgroep voor kinderen van 0-4 jaar, terwijl de ouders in het pand konden werken. Nu zet ze deze speelgroep om in een kleinschalig, warm en huiselijk kindcentrum SAMIMI . Wat Turks is en oprecht, warm en persoonlijk betekent. Hiermee bouwt ze aan een plek waar jonge moeders met hun kinderen samen kunnen zijn. Neem een kijkje op de site   Www.ouderkindsamimi.nl

Mensen over haar en de trainingen

TRAINING OVERBLIJFKRACHTEN

  • Heel waardevol als overblijfkracht en ouder. Veel profijt van dagelijks.‘
  • De respectvolle houding van Helen, ze geeft ruimte & respect

TRAINING KINDERCENTRA’S EN GASTOUDERS

  • ‘Je tips en training zijn heel welkom geweest en worden heel actief door ons toegepast, er is meer rust in de groep en bij ons’.
  • ‘Afgaan op behoeften en niet op ‘wie het hardste huilt’.
  • ‘De peuters spelen heel goed in hun nieuwe ruimte en zijn blij met alle mandjes etc. De fietsjes worden binnen geen moment gemist.  En het hekje werkt ontzettend goed.

TRAINING PARTICULIEREN

  • De dag heeft me geleerd om heel duidelijk stil te staan bij mijn gevoelens en behoeftes. Dat is de enige manier om ze duidelijk te kunnen maken aan een ander! Dank voor dat inzicht. Lara Rongen, communicatie en organisatie.

Helen in de media 

Certificering

Helen is verbonden, sinds 2011 met internationaal centrum Nonviolent communication.


logo_pikler

EMMI PIKLER stichting
Helen is Pikler Pedagoog®
en sinds 2007 betrokken bij de Emmi Pikler Stichting Nederland.
www.pikler.nl