TSO cursus: 5 bijeenkomsten en coaching on the job

De training voor overblijfkrachten behandelt in vijf bijeenkomsten onderstaande thema’s. Daarnaast wordt 2 keer meegelopen in de klas en op de speelplaats om met de training nog meer bij de praktijk aan te sluiten.

1e avond: Overblijfkracht als beroep: visie, doelstelling, waarden van de T.S.O- stichting.

2e avond :Ontwikkeling- en opvoedingsaspecten van het schoolkind.

3e avond: Verschillende vormen van communicatie.

4e avond: Omgaan met ‘lastig gedrag en lastige situaties’.

5e avond: Stilstaan bij wat er goed gaat en oorzaken hiervan in kaart brengen.

Coaching on the job
In de periode van de cursus komt de trainer 2x tussen de middag coachen. De tweede les zal de organisatie van coaching on the job met de groep deelnemers besproken en afgestemd worden.

Locatie: op de school zelf

Tijdstip: in de avond of in de ochtend

Prijs: wordt afgestemd met de aanvrager

Informatie bij helen@helenjanssen.nl