Voorwaarden

Cursussen die ik geef zijn geregistreerd bij het CRKBO en daardoor vrijgesteld van BTW.

Klachtenprocedure

Leveringsvoorwaarden

Privacy-reglement