Emmi Pikler training & coaching

De Emmi Pikler Pedagogie, geeft me veel handvatten om respectvoller om te gaan met kinderen of oudere mensen die een tijdlang zorg nodig hebben. Het is een zeer concreet uitgewerkte benaderingswijze. Zelf heb ik als baby-en bso leidster er veel vaardigheden, kennis en plezier uitgehaald. En verzorg graag als Pikler Pedagoog zijnde, workshops, ouderavonden, coaching of trainingen hierin.

De onderwerpen van de training kunnen zijn: De competente baby,Omgaan met huilen, Wennen, Samenwerken met ouders, Zelfstandige bewegingsontwikkeling, Spel & speelgoed, Respectvolle verzorging, Eten& drinken met plezier, Dagritme,Taal en Omgaan met conflicten.

Deze onderwerpen kunnen los of in een training van 6 bijeenkomsten inclusief coaching gegeven worden. Het geeft ouders en/of leidsters voeding om nog meer te genieten en ondersteunend te zijn bij de ontwikkeling en welbevinden van kinderen.

Ook geef ik op maat graag trainingen voor bso-groepen. En kom ik kijken en adviseren als daar behoefte aan is hoe de inrichting en speelgoed nog meer kan aansluiten bij de wensen van kinderen en volwassenen. En ben enthousiast over het maken van een speelgoedscan.

De branche vereniging FCB stimuleert trainingen voor het werken met 0 jarigen. Je ziet hier de Pikler training erbij staan lijst van goedgekeurde training werken met 0-jarigen

Op de site van Emmi Pikler Stichting Nederland vind je leuke artikelen die je kunnen inspireren.

Mail me voor meer informatie en een offerte op maat.
actief spel16107570743_8fbaae3f73_mVoorbereide omgeving peutergroep Eiland van Groningen